GAL: Ola valente! Un leprechaun de reputación algo cuestionable perdeu a súa moeda da sorte e está disposto a encher os teus petos de ouro se lla traes dunha cova. Pero non será tarefa doada... moitos foron e poucos volveron... ou tal vez non volveu ninguén... que nos saibamos. 

Adéntrate nas fauces da morte neste dungeon crawler de taboleiro virtual, dalle forte ós dados e aproveita ben os recursos para vencer ó dragon que custodia a moeda, e trata de volver dunha peza. Ah... o heroe que irá á mazmorra se elixirá por sorteo... non pode ir todo o mundo, e é a forma máis xusta de decidir.

Este xogo foi feito para a jam de Level Up, coa intención de facer un xogo multixogador proximamente. Agora mesmo conta con 4 diferentes heroes e 3 nivéis distintos, que se escollen ó azar. Procuramos traer unha versión xogable aínda que moitas cousas nos quedaron no tinteiro por falta de tempo.


ES: ¡Hola valiente! Un leprechaun de reputación algo cuestionable ha perdido su moneda de la suerte y está dispuesto a llenar tus bolsillos de oro si se la traes de una cueva. Pero no será tarea sencilla... muchos fueron y pocos volvieron... o tal vez no volvió nadie... que nosotros sepamos.


Adéntrate en las fauces de la muerte en este dungeon crawler de tablero virtual, dale fuerte a los dados y aprovecha bien los recursos para vencer al dragón que custodia la moneda, y trata de volver de una pieza. Ah... el héroe que irá a la mazmorra se elegirá por sorteo... no puede ir todo el mundo, y es la forma más justa de decidir.

Este juego fue realizado para la jam de Level Up, con la intención de hacer un juego multijugador próximamente. Ahora mismo cuenta con 4 direrentes héroes y 3 niveles distintos, que se escogen al azar. Tratamos de traer una versión jugable aunque muchas cosas se nos quedaron en el tintero por falta de tiempo.Participan no desenvolvemento:

Abraham Rial: Programación, deseño, UI/UX

Lizartonne: Arte, UI/UX, programación

Óscar Portela: Programación


Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

Misión Leprecoin (PC) 41 MB
Misión Leprecoin (Mac) 51 MB
Misión Leprecoin (Linux) 55 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.